Subscribe to Leighton Village news by email

Leighton (Tre’llai) is a small village near Welshpool in Montgomeryshire. It is set around the Leighton Farm Estate which is the best example of a Victorian model farm in Wales.

About

Welcome to the Leighton Village website that will keep you up to date with all the news and events of this beautiful  Welsh village nestling 2 miles from Welshpool in Powys, Mid-Wales.

Leighton spreads from the fertile fields on the banks of the river Severn up the wooded hillside of the eastern side of the Long Mountain towards the Beacon Ring and Trelystan with its ancient history of Roman roads and  Offa’s Dyke.  Leighton looks over the valley to Powis Castle and in the Victorian era an entrepreneur developed much of the village into a lavish model farm.  In 1931 the estate was sold and is now in individual ownership. In recent years the Home Farm has been visited by Prince Charles and is about to be sympathetically developed again.

With its busy village school, popular Newsletter, active Church and Village Hall incorporating many clubs and events Leighton is thriving.

_______

Croeso i wefan Pentref Tre’r Llai a fydd yn hysbysu chi am yr holl newyddion a digwyddiadau o’r pentref prydferth Cymreig sy’n swatio dau filltir o’r Trallwng ym Mhowys, Canolbarth Cymru.

Mae’r Tre’r Llai yn lledaenu o feysydd ffrwythlon ar lan yr afon Hafren i fyny ochr y bryn coediog ar ochr ddwyreiniol y Mynydd Hir tuag at y Gwylfa’r Cylch a Threlystan gyda’i hanes hynafol o ffyrdd Rhufeinig a Clawdd Offa. Mae’r Tre’r Llai yn edrych dros y dyffryn i Castell Powis ac yn y cyfnod Fictoraidd datblygodd mentrwr llawer o’r pentref i fferm fodel helaeth. Yn 1931 cafodd y stad ei werthu ac mae yn awr yn eiddo unigol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r Fferm Cartref wedi’i ymweld gan y Tywysog Charles ac mae ar fin cael ei ddatblygu eto mewn ffordd sensitif.

A’i ysgol bentref prysur, Cylchlythyr poblogaidd, Eglwys syn weithgar a’r Neuadd y Pentref yn cynnwys nifer o glybiau a digwyddiadau, mae’r Tre’r Llai Leighton yn ffynnu.